TEMİNAT ÇÖZÜMLERİ

Gümrük mevzuatına göre muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ait vergi ve resimlerin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması, teminat olarak tanımlanmaktadır. Korur Gümrük olarak Teminat Departmanımız, ilgili mevzuatlar uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesini müteakip müşterilerimiz adına ilgili kurumlar nezdinde takip ve talepte bulunarak işlemleri sonuçlandırıp müşterilerimize teslimini sağlamaktayız.

Teminat Departmanımız ayrıca, Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin (A-B-C olmak üzere) çeşitli faydalarından olan, Dahilde İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatların indirimli tarife uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlayan Kısmı Teminat Sisteminden yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Müşterilerimizin gümrük mevzuatına göre muafiyetle gelen eşyaların bağlandığı teminattan başka bir teminat türüyle değiştirebilmesine (Örneğin; Nakit-Mektup, Mektup-Nakit, Mektup-Mektup, Nakit-Nakit gibi) yardımcı olmaktayız.