SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun’da serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. BSN&CO, serbest bölgelerde 3568 Sayılı  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca müşterilerine hizmet vermektedir.

• Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde ki idari işlemlerin takibi,

• Serbest Bölgeler, Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nezdinde ki idari işlemin takip edilmesi,

• Yabancı Sermaye Mevzuat, 3568 sayılı yasa kapsamındaki gelişmeler ve değişiklikler konusunda danışmanlık yapılması,

• Ulusal ve Uluslararası yatırım fizibilitesi yapılması,

• Yabancı sermayeli şirket kuruluşları,

• Serbest bölgede şirket kuruluşları yapılması,

• Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşları,

• Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları,

• Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri,

• Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri,

• Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri,

• Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri,

• Diğer TTK Hükümlerine göre işlemler.